welkom

Stichting Peuterspeelzaal Werk Heerlen (PWH)  heeft 22 peuterspeelzalen verspreid over Heerlen en Hoensbroek. Ongeveer 70 professionele peuterspeelzaalleidsters en 65 vrijwilligers begeleiden ruim 700 peuters; twee- en driejarigen, die aan het begin staan van hun zoektocht naar vaardigheden en kennis. Door samen te spelen en spelenderwijs te leren, ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

De kernopdracht van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen en Hoensbroek is om zoveel mogelijk kinderen een goede start te bieden in het basisonderwijs. De peuterspeelzaal is dan ook de ideale voorbereiding op de basisschool.

pwh is lid van 7pwh is een erkend leerbedrijf 7
  MO-groep-logo-web         Calibris-Bord1

PWH is HKZ-gecertificeerd 7pwh is partner van
hkz logo                                                     lgo jeugd en gezin

wtk PWH adv_vacature_raadvantoezicht[1]Reactie via mail r.monod@peuterspeelzaalwerk.nl
Profiel Voorzitter en leden Raad van Toezicht Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen

 

Commentaar gesloten.